Ίδρυμα Beretta

Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε κατόπιν επιθυμίας του Dr. Pier Giuseppe Beretta.
null

Μετά την καταχώρησή του ως DPR 275, και με ημερομηνία 20/4/83, το ίδρυμα έγινε ενεργό και εγκαινίασε τη δραστηριότητά του στην πόλη και την επαρχία της Brescia, και ειδικά στη Val Trompia.
Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη νεοπλασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα, συλλογή και ερμηνεία κλινικών και πειραματικών δεδομένων, εγγενών με την ογκολογική παθολογία, το αποτέλεσμα χημειοθεραπείας σε ασθενείς με νεοπλασία, ειδικά στο στήθος και τους πνεύμονες, καθώς και μελέτες πρόληψης και ανοσολογίας.

Ίδρυμα Beretta, οδός V. Emanuele II, 1 – 25122 Brescia, Ιταλία